Zdroje informací

Z Kucharka.Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Ať už hledáte příklady z Děmidoviče (Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy), kupce na hromadu krabic od pizzy nebo příležitost na balení holek, existuje mnoho úložišť a informačních kanálů, na které se obrátit. Ty z nich, které jsou specializované na matfyzácké potřeby, jsou uvedené v následujícím textu.

Elektronické zdroje

Wiki

Aby to nebylo jednoduché, existuje několik matfyzáckých wiki

Na kucharka.wiki právě jste.

Na adrese wiki.matfyz.cz je sbírka nejrůznějších informací od matfyzáků a pro matfyzáky týkajících se studia (zápisky, poznámky, zadání dřívějších písemek, projekty, témata diplomek atd.), zkušeností s vyučujícími a předměty, studia v zahraničí, způsobu trávení volného času v Praze a dalších věcí. Na této wiki je spousta zastaralých stránek. Užitečné podstránky ale jsou Předměty se všemi předměty a Vyučující s vyučujícími.

Další, kdysi funkční, wiki je mff.lokiware.info. Teď už není aktulizovaná, ale dají se tam najít informace užitečné především pro studenty informatiky.

Fórum

Na forum.matfyz.info je (neoficiální!) fórum fakulty. Neocenitelný zdroj informací hlavně pro informatiky (ti ho založili), ale také pro matematiky i fyziky. Dozvíte se tam hlavně užitečné informace ke zkouškám, můžete se poučit ze zkušeností předchozích ročníků a hlavně – sdílejte své zážitky pro budoucí generace.

Kromě informací o zkouškách (včetně zadání), bakalářkách a podobných studijních otřesnostech tam najdete také nabídky práce, minifórum koleje, SKAS, studijního oddělení a nebo veselé pozvánky na akce ve volném čase.

SKAS

Studentská komora Akademického senátu posílá informace o dění na fakultě a v akademickém senátu formou nepravidelných zpráviček (SKASky), které rozesílá e-mailem. Kromě toho má web skas.mff.cuni.cz, kde lze nalézt i aktuální informace o změnách v předpisech, návody nebo výsledky studentské ankety za poslední roky.

Spolek Matfyzák

Na webu spolek.matfyzak.cz se objevují informace o chystaných akcích nebo si tu můžete objednat matfyzácké tričko, hrníček či placku a samozřejmě také přečíst a editovat tuto kuchařku.

Facebook

Pokud nejste odpůrcem tohoto informačního kanálu, doporučujeme sledovat stránky školy, fakulty, knihovny, dále Spolek Matfyzák a SKAS MFF. Bydlíte-li na Koleji 17. listopadu, může pro vás být užitečná ještě skupina Koleje 17.listopadu, případně Koleje 17. listopadu – Společenské Deskové Hry a KolejBĚH (Kolej 17. listopadu).

Nastupující prváci každého oboru si zpravidla založí skupinu, kde si pak sdílejí informace o zkouškách, domácí úkoly a další užitečné věci.

Není to sice primárně zdroj studijních materiálů, ale může to být cesta k nim. A studium není přece jen o studiu! Budete překvapení, kolik zajímavých informací se dozvíte.

Propagační akce Matfyzu

Informace o Matfyzem pořádaných akcích (obvykle pro středoškoláky a základoškoláky, ale nějaké i pro širokou veřejnost), můžete najít na další wiki, a to ovvp.mff.cuni.cz. Je tam i kontakt, pokud byste se chtěli zapojit do propagačních akcí jako organizátoři. Propagační články se pak objevují na matfyz.cz.

Studnice vědomostí

Pokud jste informatici a máte přístup k Linuxové laboratoři, na /afs/ms/doc/vyuka je tzv. studnice vědomostí – různá PDF a další zdroje k různým předmětům.

Google

A samozřejmě platí – pokud něco nevíte nebo neumíte, nemusíte se to učit, stačí vám Google. google.com

Matfyzácké konference

Jsou mailingovým listem, ve správě odpovídajícího oddělení. Stud-l: zprostředkovává informace od studijního oddělení a poradenských pracoviště směrem ke studentům. Budete tak dostávat mailem zprávy o vyhlášení různých grantů, soutěží, úředních hodinách na SO, ale rovněž o plánovaných seminářích a akcích pro studenty mimo rámec výuky. Registrovat se však musíte sami prostřednictvím https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l Podobný mailing list má i oddělení zahraničních vztahů, které informuje jeho prostřednictvím o stipendijních programech, cenách a konferencích. Případně i knihovny apod. Informace o těchto rozesílacích seznamech naleznete na http://psik.mff.cuni.cz/news/.

Nástěnky

Důležitý zdroj informací pro každého studenta. Na nástěnkách SKAS (všude krom koleje), kolejní rady (na koleji), oddělení pro vnější vztahy a propagaci (hlavně nabídky prací a brigád), Spolku Matfyzák (na koleji) či studijního oddělení (na Karlově) bývají důležité (a zřídka i naprosto nedůležité) informace týkající se dané oblasti. Na nástěnkách jednotlivých kateder naleznete náměty na bakalářské a magisterské práce či úmluvy na výběrové přednášky. Na ostatních nástěnkách se dozvíte, kdo prodá skripta, kdo koho doučí, co promítají pražská kina, jaká zajímavá zaměstnání pro studenty nabízí různé firmy nebo od koho levně koupíte kolečkové brusle.

Knihovny

Knihovna MFF je rozčleněna na 3 oddělení (matematické, fyzikální a informatické). Oddělení fyzikální se nachází v budově Ke Karlovu 3 (v prvním patře), oddělení matematické v budově Sokolovská 83. Nejmladší je oddělení informatické – sídlí v budově na Malostranském náměstí 25. Zde také najdete fond knihovny lingvistiky. Další, pro studenty nepostradatelnou knihovnou, je Půjčovna skript a učebnic – tu naleznete na Troji, v přízemí budovy V Holešovičkách 2.

V knihovně si lze půjčit skripta a učebnice (na 150 dní, ale můžete si je ještě jednou prodloužit), knížky (tj. neskripta, ty se půjčují na jeden měsíc s možností si je ještě dvakrát prodloužit), čtečky elektronických knih a také flash disky a kalkulačky. Přehled vašich výpůjček najdete online v Centrálním katalogu univerzity ckis.cuni.cz. Diplomové práce a časopisy se domů nepůjčují, ale můžete si z nich okopírovat, co potřebujete. V knihovně v Karlíně a v Troji funguje velká kopírka na kopírovací karty, které si můžete koupit v dané knihovně.

Knížky v regálech jsou označeny různými barevnými identifikačními štítky. Ty bílé s písmeny, co jsou nalepeny na hřbetu knihy, jsou signatury (tj. adresy knih) – podle těch knížky hledáme a v podstatě znamenají to, že si tyto knihy lze vypůjčit na jeden měsíc. Zelené štítky značí, že si můžete knížku půjčit na tři měsíce (resp. na celý semestr), a oranžové jsou na knihách, které si odnést nemůžete a lze je prostudovat jen v prostorách knihovny.

Výpůjčky si můžete samozřejmě prodlužovat a také je umožněno si rezervovat právě nedostupné dokumenty. Upozornění o tom, že si už knížku můžete vyzvednout, chodí na e-mailovou adresu (k tomu je pochopitelně nutné zadat do SISu správný e-mail).

Dalším důležitým zdrojem informací pro studium jsou nejrůznější databáze – jejich přehled najdete na stránkách knihovny či na Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ). Matfyz na jejich předplácení vynakládá nemalé prostředky (řádově v milionech korun), tak si jich patřičně važte a hojně je využívejte. Další možností, kde hledat informace o dokumentech (a to jak tištěných, tak elektronických), je celouniverzitní vyhledáváč UKAŽ.

Na výše uvedené webové stránce najdete i elektronický katalog knihovny (přes příslušnou ikonku můžete hledat také v katalozích ostatních fakult UK). Při hledání dokumentu přímo v regále vám ráda pomůže služba u výpůjčky.

Registrace do knihovny je zdarma a stačí vám pouze studentský průkaz. Jak se jednou v některém oddělení Knihovny MFF zaregistrujete, můžete navštěvovat i všechna ostatní oddělení a dílčí knihovny (meteorologie, astronomie, geofyziky či Knihovnu dějin přírodních věd). Jako student UK můžete bezplatně využívat služeb knihoven všech fakult UK.

Pro úspěšné fungování v knihovně je nutné vědět, že při překročení stanovené výpůjční lhůty vám knihovna může nasolit pěknou pokutu. Za každý 1 den a 1 dokument budete platit 1 Kč. Knihovna vás elektronicky upozorní, že se blíží konec výpůjční doby i jak ji prodloužit. Vypůjčené knihy můžete vracet na jakémkoliv oddělení či můžete k vrácení knih využít biblioboxu (v Tróji, na Malé Straně a na Karlově).

Další zdroje literatury

Občas je výhodné obrátit se i na mimofakultní zdroje, třeba na Městskou knihovnu – ta je na Mariánském náměstí poblíž stanice metra Staroměstská a má pobočky po celé Praze – nebo na Národní technickou knihovnu (http://www.techlib.cz), která se nachází v krásné budově v Dejvicích. Národní knihovna (http://www.nkp.cz) je umístěna v Klementinu, a pokud jste vytrvalí, dá se tam sehnat téměř vše. Matematici mohou mít se speciálnějšími požadavky úspěch v knihovně Matematického ústavu Akademie věd v Žitné.

Poradenská pracoviště

Na Matfyzu jsou k dispozici tři poradenské jednotky, určené studentům všech oborů, ročníků a původu.

Kariérní poradenské centrum (KPC MFF UK)

Studentům nabízí možnost osobních konzultací, vyhledávání prostoru pro stáže a internshipy, různé formy pracovních úvazků. Umožňuje najít studentům mentora https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/mentoring/start Organizuje v průběhu semestru pracovní veletrhy, semináře, odborné kurzy a exkurze. Aktuální i uplynulý program naleznete na https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy. Kontaktní osobou je dr. Karolina Houžvičková Šolcová. Informace můžete dostávat rovnou do své schránky, pokud se registrujete na https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l. S KPC spolupracuje také portál www.careermarket.cz, kde naleznete řadu dalších aktuálních zpráv a materiálů vztahujících se k uplatnění studentů a absolventů přírodovědných oborů.

Program Erasmus

Českým studentům, usilujícím o výjezd do zahraničí, je k dispozici dr. Ondřej Pangrác (https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/2624.htm). Spolupracuje s Evropskou kanceláří pro program Erasmus na RUK, a proto první dotazy směřujte na něj. Kontaktní osobou pro studenty přijíždějící ze zahraničí je dr. Kristýna Kysilková (https://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/9901.htm).

Rovněž můžete využívat celouniverzitní International CUNI Club (http://www.ic-cuni.cz/), kde mohou studenti (a nejen) zájemci o Erasmus procvičovat cizí jazyky zdarma v jazykovém tandemu, dělat Buddy či poznat studenty z univerzity/města/země , kam se chystají vyjet, a dostat tak nejlepší informace o místě a univerzitě.. A samozřejmě tam pak už budou mít kamarády, co jim pak mohou pomoci v novém kulturním prostředí...A ukážou jim nejlevnější puby, hospody, doporučí nejlepší pivo, atd..

Poradenství pro studenty se speciálními potřebami

Studenti se mohou obracet na dr. Lukáše Krumpa. https://www.mff.cuni.cz/studium/handicap/ Dále je studentům určena Kancelář pro studenty se speciálními potřebami při UK http://ipsc.cuni.cz/IPSC-138.html, která působí při Informačním, poradenském a sociálním centru UK.