Studentská komora AS

Z Kucharka.Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Studentská komora akademického senátu (SKAS) zastupuje studenty a jejich zájmy v akademické samosprávě fakulty. Bude mít nově 9 členů (mívala 8 členů), které volíte vy, studenti, z řad studentstva vždy koncem akademického roku. Každý rok se volí poměrná část členů s funkčním obdobím min. dva roky, přechodné období bude komplikovanější, ale po ustálení se budou každý rok volit vždy 3 členové na 3 roky. Úkolem SKAS je kontrolovat chod fakulty (má více než třetinové zastoupení v akademickém senátu fakulty - viz Organizace) a prezentovat senátu a děkanovi pohledy studentů. Proto volbu do SKAS nepodceňujte a běžte volit.

Na SKAS se můžete kdykoli obrátit, zejm. pokud máte nějaký studijní problém, který se vám nedaří vyřešit (např. učitel nevypisuje dostatek termínů, pomalu opravuje písemky atp.), nebo se chcete dozvědět nějaké informace o studiu a nevíte, na koho se obrátit. Pamatujte si, že většina problémů jde vyřešit, ale musí se o nich včas vědět. Stejně tak se můžete na SKAS obrátit s nějakým nápadem nebo podnětem, vaše připomínky si rádi přečtou.

Kontakty a bližší informace o činnosti a složení SKAS najdete na webové stránce skas.mff.cuni.cz nebo na nástěnkách, které jsou pověšeny v každé budově. Na webové stránce lze také najít zápisy ze zasedání. Jednání SKAS jsou veřejná, můžete se na ně kdykoli přijít podívat.

Studentská anketa

Studentská anketa slouží k hodnocení těch, kteří vás daný semestr (m)učili. Je dobré ji vyplňovat, neboť tím pomůžete ostatním studentům i vyučujícím – málokdy dělají vaši cvičící a přednášející chyby úmyslně. Nebojte se psát k předmětům slovní připomínky (ať už pochvalné, nebo kritické), věřte, že si je přečtou jak vaši vyučující, tak vedení fakulty.

Anketa probíhá vždy ve zkouškovém období. V posledních letech měla několik forem, aktuálně se hodnocení (číselné i slovní) vyplňuje elektronicky ve studentském informačním systému (SIS), ve kterém můžete najít také výsledky minulých anket.